Wróbel Lechosław

 85-214 Bydgoszcz ul. Miedza 7/8, 

 tel.   604 166 504

e-mail:  poczta@domirodzina.sklep.pl